Betingelser

 

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inkl. moms, hvis ikke annet er oppgitt
 
Leveringstid
Alle varer leveres normalt samme dag de er bestilt, eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge).
 
Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges fraktkostnader til og fra kunden. Vi fakturerer for minimum 250 kroner ved uavhentede pakker.
 
Dokumentasjon ved forsendelse
Alle forsendelser til oss vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til oss skal skje kostnadsfritt for oss. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler, frakt" vil ikke bli hentet ut. Vi betaler porto til kjøperen - kunden betaler porto til oss.
 
Brudd på salgsbetingelser
Avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også oss til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper oss på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales
 
Betaling
Varene betales med kort ved bestilling. Kontantfaktura ligger vedlagt varene.  
Hvis du ønsker å betale med faktura, ta kontakt på tlf: 95087045 eller send en email til post@retreq.com. Betalingstid er da 10 dager.